Sürekli Eğitim Merkezi
Sertifikalı Sağlık Hukuku Temel Eğitimi

T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(İDÜSEM)

SERTİFİKALI SAĞLIK HUKUKU TEMEL EĞİTİMİ

 

 

1. EĞİTİM PROGRAMININ ADI:

Sertifikalı Sağlık Hukuku Temel Eğitimi

2. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI:

Katılımcıların sağlık hukuku alanında temel teorik bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sağlık hukuku konusunda uygulamada yaşanan sorunlara dair çözüm üretebilecek nitelikte pratik bilgi edinmelerini sağlamaktır.

3. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ: Sağlık sektörü çalışanları (Doktor, ebe, hemşire ve diğer sağlık personeli); akademisyenler ve idari personel; avukatlar, sağlık hukukunda uzmanlaşmak isteyen hukuk fakültesi mezunları; Tıp fakültesi, sağlık bilimleri MYO veya hukuk fakültesine kayıtlı öğrenciler.

4.EĞİTİM PROGRAMININ KONTENJANI:

En az 10 en fazla 35 kişi

5. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ:

Sağlık biliminin hukuki boyutunun kavranabilmesi bakımından genel bir hukuk temelinin oluşturulması; Sağlık hukukunun temel kavramlarına hakimiyet; Sağlık kurumlarının hukuki yapısı ve sağlık kurumu çalışanlarının hukuki statülerini ilgili yasal mevzuat kapsamında tespit edebilme; Sağlık personelinin hakları, hukuki ve cezai sorumluluğu ile hasta hakları konularında ilgili yasal mevzuat ışığında bilgi sahibi olma.

6. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Yerleşkesi

7. BAŞVURU KOŞULLARI VE KABULÜ:

 

8. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ:

48 saat, 4 Hafta (Hafta içi ve Hafta sonu günleri)

9. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ VE KAYIT TAKVİMİ:

25 Şubat 2019 – 22 Mart 2019.

10. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ:

1200 TL (KDV DHİL)

(İDÜ Personeli eş ve çocukları, İDÜ öğrencileri, şehit, gazi ailesi ve çocuklarına ve engellilere %20 indirim yapılır.)

11.ÜCRETİN YATIRILACAĞI HESAP VE ÖDEME KOŞULLARI:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)

 

1533-87769481-5005

TR48 0001 0015 3387 7694 8150 05

 

Ödemelerinizde açıklama kısmına, kursiyer Ad, Soyad, T.C numarası, Başvurulan kurs programının adını belirtmeyi unutmayınız.

Katılım ücretlerinin belirtilen hesaba yatırarak, dekontların eğitim tarihinden önceki son iş gününe kadar sem@idu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir.

12. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU:

%80 Devam zorunludur.

13. SUPERVİZYON VE UYGULAMA:

14. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınav Etki Oranı: %100, Geçme Notu: 70

– Eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alan katılımcılara Başarı Sertifikası, 70 puan altında kalan katılımcılarımıza ise Katılım Belgesi verilecektir. Katılım Belgesi alanların bir sonraki sertifika programının sınavına girerek Başarı Sertifikası alma hakları bulunmaktadır.

15. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ:

 

Eğitim Sertifikası

16. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR:

 

17. EĞİTİMCİLER

 

 

Unvanı, Adı Soyadı

Bölümü

Uzmanlık Alanları

 

Unvanı, Adı Soyadı

Kurumu / Birimi

Uzmanlık Alanları

Eğitim Programındaki

Katkı Derecesi

Sorumlu, Dr.Öğr. Üyesi Ümit Güveyi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Anayasa Hukuku

İnsan Hakları Hukuku

     %25

Eğitmen, Dr. Öğr. Üyesi Ayça İzmiroğlu

İzmir Demokrasi Üniversitesi

İş Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

     % 25

Eğitmen, Dr. Öğr. Üyesi Bengül Kavlak

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Milletlerarası Özel Hukuk

Yabancılar Hukuku Tahkim

     % 20

Eğitmen, Dr. Öğr. Üyesi Ahu Karakurt Eren

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Ceza Genel Hukuku

Ceza Özel Hukuku

Ceza Usul Hukuku

     % 25

Eğitim Av. Cihan Kavlak

 İzmir Barosu

Kamu Hukuku

Özel Hukuk

 

      % 5

 

 

 

 

 

 

 

18.DERS PROGRAMI VE İÇERİĞİ

Sağlık hukukuna ilişkin temel kavramlar ve kurumlar,

Sağlık hukukuna ilişkin Anayasal düzenlemeler,

Sağlık hukukuna ilişkin Milletlerarası sözleşmelerin incelenmesi,

Sağlık hukukuna ilişkin iç hukuk mevzuatı,

Hasta haklarının değerlendirilmesi,

Sağlık personelinin hukuki statüsünün ilgili yasal mevzuat kapsamında incelenmesi,

Sağlık çalışanlarının (kamu görevlisi, kamu görevlisi olmayan, özel hastane çalışanları) yasal sorumlulukları,

Sağlık çalışanlarının hakları,

Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında sağlık personelinin yükümlülükleri,

Aydınlatılmış onam kavramı ve sorumluluk,

Malpraktis davaları,

Hekimlerin tıbbi müdahaleden doğan hukuki sorumlulukları,

Hekimlerin cezai sorumlulukları,

Sağlık kurumlarının idari ve hukuki sorumluluğu,

Üreme ve hukuk (Yardımcı üreme teknikleri vb. ilişkin yasal mevzuat),

Sağlık hukuku davalarına yönelik uygulama örnekleri

4483 sayılı               “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un incelenmesi

19. EĞİTİMCİLER CV

 

 

 

 

 

 

         

 

İLETİŞİM VE KAYIT: 

Telefon: 0 232 260 10 01 – Dahili: 458/215/117

Web:

https://idusem.idu.edu.tr/index.php/product/saglik-hukuku-sertifika-programi/

E-Posta:

sem@idu.edu.tr

Ön Başvuru:

http://www.idu.edu.tr/?page_id=3357