Sürekli Eğitim Merkezi
Çocuklar İçin Oyunlarla Yaratıcı Yazma Eğitimi

T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İDÜSEM)

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNLARLA YARATICI YAZMA PROGRAMI

 

 

 

1. EĞİTİM PROGRAMININ ADI:  Çocuklar İçin Oyunlarla Yaratıcı Yazma

 

2. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ: 8-14 yaş arası çocuklar

 

3. BAŞVURU SÜRESİ, KOŞULLARI VE KABULÜ:  En Az 5 –En  Fazla 10 Kişi

http://www.idu.edu.tr/?page_id=3357 adresinden ön başvuru yapılacaktır.

Eğitim programı kontenjan dolduğunda açılacaktır.

4. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI: Program, katılımcıların doğaçlama, rol oyunları denemeleri ile oyunlar  oynayarak masal, öykü, oyun vb. gibi yazınsal  metin türleri ile tanışmalarını ve yaratıcı yazma becerilerine kavuşmalarını hedefler.

 

5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ   10  Saat  5 Hafta ( 5X2) )

 

6. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ  Kontenjan sayısına bağlı belirlenecektir.

Kayıt Takvimi. Kontenjan dolduğunda açıklanacaktır.

7. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Yerleşkesi

 

8. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ: 400 TL (KDV Dahil)

(İDÜ Personeli eş ve çocukları, İDÜ öğrencileri, şehit, gazi ailesi ve çocuklarına ve engellilere %20 indirim uygulanır)

Ücretin Yatırılacağı Hesap:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)

1533-87769481-5005

TR48 0001 0015 3387 7694 8150 05

 

Not:

Ödemelerinizde açıklama kısmına, kursiyer AdSoyadT.C numarasıBaşvurulan kurs programının adını belirtmeyi unutmayınız.

Katılım ücretlerinin açıklanacak kesin kayıt döneminde belirtilen hesaba yatırarak, dekontların eğitim tarihinden önceki son iş gününe kadar sem@idu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir.

9. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU  % 80 devam zorunludur.

 

10. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ

1.Program, öğrencilerin drama uygulamaları ve  tiyatral öğeler eşliğinde yazma  becerilerini keşfetmelerini,

2. Yaratıcı yanlarını geliştirmeyi,

3. Takım çalışması içinde iletişim becerileri kazanmalarını,

4. Bireysel duygu ve düşüncelerini yazma aracılığı ile tanımlayabilme becerisi kazandırmayı  hedefler.

 

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

12. SUPERVİZYON VE UYGULAMA  Drama Uygulama- Çözümleme ve Metinleştirme

 

13. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ  Katılım Belgesi

 

14. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim, katılımcıların konu başlıklarına bağlı drama uygulamalarını deneyimlemeleri sonucunda  beliren  konu, tema vb. gibi unsurları, yazınsal uygulama  ilkeleri eşliğinde bir metne dönüştürmesi ile ilerler.

Eğitim araçları:

Tahta- kalem

Kağıt-kalem

Sabit olmayan sandalyeler ( canlandırmalar için 4-5 adet) oluşmaktadır.

 

15. EĞİTİMCİLER

 

Unvanı, Adı Soyadı

Bölümü

Uzmanlık Alanları

Dr. Sedef Uzgören

 

Sahne Sanatları-Dramatik Yazarlık-  Drama Yöntemleri –Dramatik Unsurlar ile Sosyal Psikolojik Çözümleme

 

 

 

16. Ders Programı ve İçeriği

 

Canlandırmalar ile Öyküleme

Masal / Fantastik Karakterler  ile Kurgulama

Durum Canlandırmaları ile Anı Yazma

Diyalog ile Oyun Kurgusu

Monolog  ile Şiir Kurgusu

Fotoğraf, Resim Çözümleme ile Deneme Yazımı

Deneysel –Özgün Metin Yazımı

 

17. İLETİŞİM VE KAYIT:

:

 

 

 

 

 

Telefon: 0 232 260 10 01 – Dahili: 458/215/117

 Web:

http://www.idu.edu.tr/?page_id=3357

E-Posta:

sem@idu.edu.tr

Ön Başvuru:

http://www.idu.edu.tr/?page_id=3357

Eğitimci Dr. Sedef UZGÖREN’in Özgeçmişi

 

 

 

2011 yılında “Eğitimde Drama Uygulamaları- Okul Öncesi ve İlköğretimde”, 2013 yılında “Teknik ve Örnekleri ile İlköğretimde Tiyatro” adlı kitap çalışmaları Nobel Akademik Yayıncılık’dan, “Güven ve Bağlanmanın Kurgusal Yüzleri: Aidiyet Olgusu Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu’nda Oyun Kişileri(1923-1980) adlı doktora tezinden üretilmiş kitabı ise 2018’de Nobel Bilimsel Eserler’den yayınlanan Sedef Uzgören, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları- Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamlamıştır.

Lisans mezuniyetinden sonra farklı kurumlarda oyun sahneleme, reklam yazarlığı ve engelli çocuk–yetişkinlerle bir öğretim yöntemi olarak drama uygulama eğitimleri uygulayan Uzgören, yüksek lisans eğitimini 2005 yılında “Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Rolü” adlı tezi ile bitirmiştir. Stratejik düşünme ve yaratıcılık uygulamaları kapsamında deneyimlemeye dayalı eğitimleri kamu kurum ve kuruluşlarında uygulayan Uzgören, 2002 yılından sonra “Yaratıcı Düşünce ve Yazarlık Kulübü” eğitmeni olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki çalışmalarına başlamıştır. Doktora eğitimini sürdürürken, uzmanlık alanları dahilinde çeşitli kurumlarda,  farklı pozisyonlarda çeşitli dersler, seminer, webinar, workshop ve proje-analiz çalışmalarında görev almıştır.

2015 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde, ESHOT Personel Eğitimi, İZELMAN Otoparklar Personel Eğitimi’, Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaştırma, Arabuluculuk Eğitimi, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Uzlaştırmacı Eğitimi’nde eğitimler vermektedir.

               -İzmir Ekonomi Üniversitesi(Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi)

2008-2009 ve 2009-2010 Bahar Dönemleri Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi – Moda Tasarımı Bölümü Seçmeli Ders- Yazı ile Tasarım Anlatıları Design Narratives Through Writing

2008-2009 Güz Dönemi-Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/ Moda Tasarımı Bölümü-Seçmeli Ders-  Yazılı Anlatım Teknikleri Tecniques of Written Expression

2008-2009 ve 2009-2010 Bahar Dönemleri- Meslek Yüksek Okulu- Reklam Yazarlığı  Copywriting

2007-2008 ve 2008-2009 Güz Dönemleri -Fen Edebiyat Fakültesi /Mütercim Tercümanlık Bölümü-  Seçmeli ders:  Yaratıcı Yazarlık Creative Writing

                                -Seminer –Workshop – Webinar

2018 “Yabancı Dil Eğitiminde Dramanın Rolü” “Avrupa’da İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimini Yenilikçi Programlarla Canlandırmak” başlıklı Marie S. Curie Kariyer Entegrasyon Projesi’ Project Leader: Yrd. Doç.Dr. Çağrı Özköse Bıyık

2014 “Rol Oyunları ve Durum Kurguları İle Çatışmada Duygu Yönetimi” İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim Dalı-İYTESEM Yönetici Seminerleri

2010 “Catch Up Original Design” İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (“Etik Farkındalık” teması çerçevesinde, dersin proje ve amaçları doğrultusunda, slogan yazımı ve yaratıcı unsurlara ilişkin atölye çalışması 23.12.2009- 04.01 2010)

                                         -Araştırma-Analiz

2012 Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi Kuyumculuk Sektörü İhtiyaç Analizi (Nisan-Ağustos 2012)http:// phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/ekokent.ieu.edu.tr/3979_ 1394627436.pdf  

Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi Ayakkabıcılık Sektörü İhtiyaç Analizi (Haziran-Kasım 2012) http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/ekokent.ieu.edu.tr/3979_1394627321.pdf

2010-2011 EKOSEM (İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ESHOT Genel Müdürlüğü – İZELMAN Genel Müdürlüğü  “ESHOT Sürekli  Eğitim Merkezi Yapılandırması Projesi

 

                             –Proje Eğitim Kordinatörü ve Eğitmen

2010-2011 EKOSEM (İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)İzmir Büyükşehir Belediyesi-ESHOT Genel Müdürlüğü – İZELMAN Genel Müdürlüğü  ESHOT Personel Eğitimleri  Projesi Eğitim Kordinatörü ve Eğitmeni  -Şoför –Personel- Eğitimcinin Eğitimi  Eğitim  İçeriklerinin  Hazırlanması ve Yürütülmesi: (Yüz Yüze İletişim ve Beden Dili -Öfke Kontrolü -Zaman Yönetimi ve Performans -Organize Düşünce ve Davranış Becerisi)

2013 İzmir Büyükşehir Belediyesi EKOSEM-İZULAŞ Genel Müdürlüğü-“Fayton Sürücülerinin Eğitimi” Projesi Kordinatörü ve Eğitmeni olarak Eğitim İçeriklerinin Hazırlanması ve Yürütülmesi:  (İletişimde Temel İlkeler ve Yöntemler -Öfke ve Stres Yönetimi -Müşteri, Hizmet ve Etkileşimde Davranış -Turist Olarak Müşteri ve Kurumsal Rolü ile Sürücü İletişimi – Kurum İçi İlişkilerde Sosyal Rol Becerileri -Hassas Kesimler İle İletişimde Sürücü Sosyal Rolü)

 

Sosyal ve Kültürel Öğrenci Faaliyetleri  Kapsamında Gerçekleştirilen Projeler ( 2002-2011- İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazarlık ve Edebiyat Kulübü Eğitmeni)

2009-2010 İzmir Ekonomi Üniversitesi 8. Akademik Yil Açılış Töreni Gösteri Metni/ “Bir Sevdadır İzmir”  /2009-2010 Sözlü Sorgulamalarımız- Yazılı Cevaplamalarımız” (Deneysel yazı içerikli, “Görsel Kitap” Projesi

2007-2008 Dramatizasyon Metni Yazımı:  “Mustafa Kemal’in  Çocukları”/ 2008 Yılı 10 Kasım  Atatürk’ü Anma Etkinliği Valilik/ Izmir Ekonomi Üniversitesi  Töreni/ 2007-2008 Yazılar Ve Fotoğraflarla Kitap Çalışması:“Foto-Roman”

2008-2009 İzmir Ekonomi Üniversitesi  8. Akademik Yıl Açiliş Töreni Gösteri Metni/  “Barışın Yüreği”/2008-2009  Bahar Şenliği/ “Ağaç  Kitap Projesi” /2008-2009  Kariyer MerkeziMeslek Seçiminde Drama ile İpuçları”  

2006-2007 Bahar  Şenliği/ Edebiyat  Kulüp  Kitap Yazımı: “Yazılarımız ” -2005-2006 Bahar   Şenliği/ Kulüp Kitap Yazımı: “Yaza Yaza”

2005-2006  Görme Engelliler Için  Okuma Tiyatrosu : “Neil Simon; Güneş Çocukları/

2003 Dramatizasyon Metin Yazımı  Ve Sahnelenmesi  “İlk Adım Ve Değişim”/ 2003 Yılı 10 Kasim  Atatürk’ü Anma Etkinliği Valilik/ Izmir Ekonomi Üniversitesi  Töreni/2003-2004  Film Senaryo Yazımları/ “Biz Sevgili Değiliz” ,”Çözülümler” /2002  Sokak Tiyatrosu: Eros Ve Psykhe / Bahar Şenliği   “Eros ve Psykhe”  adlı  Sokak Tiyatrosu biçiminde oyunun kulüp üyeleri ile beraber yazımı ve sahnelenmesi

      -Kamu Kurumları ve  Merkezlerde Gerçekleştirilen Mesleki Faaliyetler

2014 EBSO Vakfi  Stres ve Öfke Yönetimi Eğitmen

2012 İzmir ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi ) – Çatışma  Durumunda Duygu ve Davranış Kontrolü – Eğitmen

2012 İzmir ABİGEM- İş Hayatında Sözlü ve Yazılı İfade Becerileri (MESA Etiket-Denizli) Eğitmen

2006 Dokuz Eylül Ünıversıtesi Tıp Fakültesi Öğrenci Grupları İle Deneysel Çalışma- Hasta- Doktor İletişiminde Deneyimleme Modeli ve Rol Oyunları-Eğitmen

2004- 2005 Maltepe Askerı Lisesi-  Öğretim Yöntemi Olarak Drama ve Eğitimcinin Eğitiminde  Strateji Odaklı Deneyimleme Modelleri -Eğitmen

2004 Narlıdere Beledıyesı Kültür Merkezı- Yazarlık Programı Eğitmeni

2003 İzmir Milli Eğitim Bakanlığı Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim İş Uygulama Merkezı- SANAT ATÖLYESI PROJESİ

2001-2002 Balçova Belediyesi- Çocuk ve yetişkin grubu tiyatrosu Eğitmeni ve Yönetmeni

2001-2002 Milli Eğitim Bakanlığı Balçova Halk Eğitim Merkezi, Drama Eğitmen