Aday Öğrenci
Öğrenci Alan Akademik Birimlerimiz

Üniversitemiz 2017-2018 eğitim öğretim dönemi içerisinde Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve İktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ilk öğrencilerini alacağı bölümler aşağıdaki gibidir.

 

Tıp Fakültesi (kontenjanı = 30 öğrenci)

Tıp fakültesinde eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 6 yıldır. Fakültede insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimler yetiştirilir ve bu konuda ARGE faaliyetleri yürütülür. Tıp fakültesi diploması alan bir kimse pratisyen hekim unvanını taşır. Bir pratisyen hekim, tıpta uzmanlık sınavında (TUS) başarılı olduğu takdirde istediği alanlardan birinde uzmanlaşabilir. Tıp fakültesi öğrencileri gerekli hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar eğitimlerine Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam edeceklerdir.

 

Mimarlık – Mimarlık Bölümü (kontenjanı = 40 öğrenci)

Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ‘mimar’ unvanını almaya hak kazanır. Programı başarıyla tamamlayarak mimar unvanını almış bireylerin mimari tasarım alanında yetkin, yaratıcı, eleştirel zekaya sahip, düşünsel açıdan olgun, ekolojik yönden duyarlı, toplumsal sorumluluğu olan, teknolojik gelişmeleri izleme ve uygulama becerisine sahip, mesleki etik değerlere bağlı, ekip çalışmasına yatkın meslek insanları olması beklenir.

 

İktisadi ve İdari Bilimler – İşletme Bölümü (kontenjanı = 60 öğrenci)

Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerin İşletme, Finans, Ekonomi ve Pazarlama gibi alanlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak iş dünyasında birçok pozisyonda öğrencilere fırsat sağlamak , küreselleşen dünyada yenilikçi eğitim programlarının daha yakından takip edilerek ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek girişimci öğrenciler yetiştirmek, özel sektörde ve kamuda çalıştığı pozisyonda stratejik kararlar verebilen, çalıştığı kurumun ya da firmanın her anlamda verimini artırmayı amaçlayan nitelikli yöneticiler yetiştirmek programın amaçlarındandır.

 

Mühendislik – Biyomedikal Müh. Bölümü (kontenjanı = 20 öğrenci)

Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Bölümün amacı, mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulmayı hedefleyen, biyomedikal alandaki tüm sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı ve sosyal ilişkilerde etkin, ekonomik ve mesleki etik bilincine ve lider özelliklerine sahip biyomedikal mühendisleri yetiştirmektir.