Enstitümüz
Tanıtım

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2809 sayılı Kanuna Ek madde 170 in eklenmesi ile 20/08/2016 tarihinde kurulmuş ve 07/09/2016 tarihinde 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Madde 170 ile Üniversitemizin bünyesinde kurulan birimler arasında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne de yer verilmiştir.

 

Enstitümüz, 5 anabilim dalı bünyesinde, 2 tezsiz yüksek lisans, 4 tezli yüksek lisans, 2 doktora olmak üzere toplam 8 programda eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

Hali hazırda aktif olan programlarımız şunlardır:

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Makine Mühendisliği

Biyomedikal Bilimler ve Mühendisliği

 

DOKTORA PROGRAMLARIMIZ

Mimarlık

Biyomedikal Bilimler ve Mühendisliği

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ

Mimarlık

Afet Yönetimi

 

Tezli yüksek lisans programlarının azami süresi 6 yarıyıl, doktora programlarının 12 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programlarının azami süresi ise 3 yarıyıldır.