Sürekli Eğitim Merkezi
Eğitimde Drama Teknikleri Sertifika Programı

Eğitim Programının Adı:  Eğitimde Drama Teknikleri Sertifika Programı

Eğitim Programı Katılımcı Kitlesi:  Eğitimciler

Eğitim  Programının Amacı: Program, katılımcılara deneyimlemeye dayalı  bir eğitim modeli olan dramanın, eğitimin farklı alan ve aşamalarında bir öğretim yöntemi olarak uygulanabilecek yanını kavratmayı ve eğitimcilerin kendi mesleki alanlarında uygulayabilecekleri kurgusal yöntemleri öğrenmelerini hedefler.

Eğitim Programının Öğrenme Hedefleri:

Katılımcılar, dramatik kurgu modelini öğrenecekler,

-Dramanın öz ve biçiminden doğan teknikler ile bilimsel ve özgün kurgular oluşturabilecekler,

-Dramanın aktif ve deneyimlemeye dayalı bir öğretim yöntemi olarak kullanılmasına ilişkin tekniklerini öğrenecekler,

-Alanlarına ilişkin, özgün drama kurguları oluşturabileceklerdir.

Eğitim Programının İlerleme Süreci: Eğitim, eğitimcilerin kendi uzmanlık alanlarında bilgi paylaşımını ve etkili öğretimi geliştirmek adına model olacak öyküleme, canlandırma, rol oyunu vb. gibi uygulama yöntemleri ve teorik seminerler ile ilerleyecektir. (Eğitime ilişkin notlar, katılımcıların talebi doğrultusunda elektronik ortamdan gönderilebilecektir.

Eğitim Programının Süresi: 30 saat (Hafta sonu)

Eğitim Programının TarihleriYeri: 15-22-29 Aralık 2018- 5-12 Ocak 2019  tarihlerinde (Cumartesi günleri 10.00 -16.00 arasında)

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDÜSEM) Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR

Eğitim Programının Ücreti: İDU Personeli 1.000 TL, İDU Öğrencisi 1.000 TL, Diğer Katılımcılar 1.200 TL

Eğitim Programının İçeriği:

1-EĞİTİM İÇERİĞİNİ OYUN MATERYALİNE DÖNÜŞTÜRME (TEORİK-UYGULAMA)

-Tiyatral Yapı-Drama İlişkisi

-Bir Eğitim Yöntemi Olan Dramanın Tür ve  Biçimleri: Yaratıcı Drama- Sosyo Drama- Drama Terapi- Psikodrama -Eğitimde Drama

-Eğitim Yöntemi Olarak Dramanın İlkeleri: Kurgulama-Öyküleme-Canlandırma ve Taklit-Eylem-Topluca Katılım

-Dramatik Tasarımın İlkeleri ile Eğitim Materyali Olarak Dramanın Kurgulama Örnekleri

2- DENEYİMLEME VE EMPATİYE DAYALI KURGULARDA TEMEL YAPILAR (TEORİK- UYGULAMA)

-Hareket- Eylem İlişkisi ve Farkı

-Canlandırma ve Doğaçlamanın Temel İlkeleri

-Ses- Dil- Ritim Çalışmaları

-Taklit

-Sözsüz Anlatım

-Role-play (Rol yapma)

3- ROLE-PLAY YAZIMI  (UYGULAMA)

-Bir Materyal Olarak İletişimde Beden Dilinin Temelleri

-Eylem ve Taklit

-Jest – Mimik- Durum Çalışmaları

-Tema-Mesaj-Önerme ve Durum Kurgulama

4- DOĞAÇLAMA YAPILAR(TEORİK- UYGULAMA)

-Çağrışımlardan Kurgulama Teknikleri ve Örnekleri

-Ses, Ritim ve Müzikle Kurgulama Teknikleri ve Örnekleri

-Harekete Dayalı Kurgulama  Teknikleri ve Örnekleri

5-TAKIM ÇALIŞMALARINDA BİR YÖNTEM: YARATICI DRAMA (UYGULAMA)

-Takım Çalışmasına Hazırlık ve  Güven Odaklı Uygulama Örnekleri

-Bedensel ve Duygusal Tartıma İlişkin Sahne Uygulama Örnekleri

-Tematik Kurgular ve Canlandırma Örnekleri

-Nesne-Mekân-Atmosfere Dayalı  Uygulama Örnekleri

6-AKTARIMDA YAZILI MATERYALİ ÖRGÜTLEME – ÇATIŞMA (UYGULAMA)

-Ders İçeriğini  Hedeflere Bağlı Öyküleştirme

-Çatışma ve Yapısına Dayalı Tasarılar ile Planlama

-Çatışma  Odaklı Kurgulama Teknikleri ve Örnekleri

7-PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE DRAMA KURGULARI (UYGULAMA)

-Saptanmış Hedeflere Uygun Kurguyu Seçebilmede Adımlar

-Öğrencinin Kurguyu İçselleştirmesinde Güven Kurguları

-Çözümleme Yöntemleri

8-GRUP İLETİŞİMİNDE  EĞİTİMCİNİN ROLÜ (TEORİK)

– Oyunu Yönetmek

– Hedefe Odaklanmada Sahne Becerileri

-Görsel Materyal ile Çözümleme ve Canlandırma

9-ALICI KİTLE VE ETKİLİ KONUŞMA BECERİSİ: SES VE SÖZ (UYGULAMA)

– Sınıf Yönetiminde Tiyatral Anlatımın Gücü

– Bir Güven Odağı Olarak Eğitimci

10-SÖZEL MATERYAL VE DENEYİMLEME KURGULARI (UYGULAMA)

-Doğaçlama Kurguyu Seçmek ve Yönetmek

-Kavramlarla Öyküleme-Kurgulama ve Canlandırma Aşamaları

-Hedefe Uygun İpuçlarını Sunmada Doğaçlama Yapı Teknikleri

-Tip ve Karakter Kurgulama ve  Çözümleme Örnekleri

11-EĞİTİMDE DRAMANIN UYGULAMA MODELLERİ (UYGULAMA)

-Monolog Uygulamaları

-Diyaloğa Dayalı Uygulamalar

-Role Play Uygulamaları

-Sınıf İçi Takım Çalışmasında Yönlendirici Kurgu Uygulamaları

-Derse Özgü Drama Yazım Uygulamaları

-Derse Özgü Saptanmış Hedef Kurgu Örnekleri

Eğitmen: Dr. Sedef Uzgören

Eğitmen Özgeçmişi için Tıklayınız.

İletişim ve Kayıt:

 

Telefon: 0 232 260 10 01 – Dahili 117-458-215

 

 Web:

http://www.idu.edu.tr/?page_id=3357

E-Posta:

sem@idu.edu.tr

Ücretin Yatırılacağı Hesap:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)
1533-87769481-5005
TR48 0001 0015 3387 7694 8150 05

Katılım ücretlerinin belirtilen hesaba yatırarak, dekontların eğitim tarihinden önceki son iş gününe kadar sem@idu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir.

Önemli Uyarı: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara Sertifika verilecektir.