Özel Hukuk Bölümü
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Ay Chelli

e – Posta : ebru.aychelli@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004