Sürekli Eğitim Merkezi
Kamu Kurumları için Sosyal Güvenlik Eğitimi

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İDÜSEM)

 

 Eğitim Programının Adı: Kamu Kurumları İçin Sosyal Güvenlik Eğitimi

Eğitim Programının Amacı: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin güncel sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları konularında bilgilendirilmesi ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin hatalı uygulamaların azaltılması

Eğitim Programının Öğrenme Hedefleri:

 • Katılımcıları güncel sosyal güvenlik mevzuat ve uygulamaları konularında bilgi eksiklikleri giderilecektir.
 • Katılımcıların eğitim sonunda elde ettikleri bilgilerle kamu kurum ve kuruluşlarında sosyal güvenlik mevzuatının hatalı uygulanmasından kaynaklanan sorunlar en az düzeye inecektir.

Eğitim Programının Süresi: 16 Saat (Hafta içi)

 

Eğitim Programının Yeri –Tarihleri: 11-12 Aralık 2018.

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDÜSEM)

Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR

Eğitim Programının Ücreti: 350 TL (KDV Dahil)

 

Eğitim Programına Katılma Koşulları: Kamu kurumu çalışanı olmak

 

 

Eğitim Programının İçeriği:

 

1-TEMEL KAVRAMLAR

 • Sigortalılıkta zorunluluk ilkesi ve sonuçları
 • Sosyal sigorta, genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta ayrımı ve önemi
 • Sosyal sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar ve kısmen sigortalı sayılanlar
 • Kadrolu memur, sözleşmeli personel ve işçilerin sigortalılık statüleri
 • İşyeri, işveren, alt işveren, işveren vekili
 • 18 yaşından küçük sigortalı olur mu?

2-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri(SGK)
 • İşe giriş ve ayrılış bildirimlerinde SGK idari para cezaları, istisnalar
 • Çalışanlara ait kimlik bildirimleri(KOLLUK)
 • İşyeri bildirimleri
 • Kamu işyerleri işyeri bildirgesini süresinde vermez ise idari para cezası uygulanır mı?
 • İhaleli işlerin/işyerlerinin bildirimi
 • Bildirim istisnası ihaleli işler hangileri
 • Doğrudan temin halinde bildirim zorunlu mu?
 • İlişiksizlik belgesi arama zorunluluğu
 • Borcu yoktur belgesi- ilişiksizlik belgesi farkı?
 • Ruhsat ve ruhsat yerine geçen belgelerin SGK’ye gönderilmesi
 • Asgari işçilik kapsamında SGK yazılarına cevap verme süresi
 • Genel olarak SGK yazılarının cevaplanma süreleri
 • Süresinde yapılmayan bildirimlere uygulanan İdari Para Cezaları

3-PRİME ESAS KAZANÇLAR

 • Prim hesabında dikkate alınan kazanç kalemleri
 • Sigorta matrahına dahil edilmeyen kazanç kalemleri
 • Kısmen prime tabi tutulan kazançlar
 • İlave tediyeler prim matrahına dahil midir?
 • Yıllık izinli işçiden iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kesilir mi?
 • Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemelerin dikkate alınması işlemleri
 • Kadrolu memur ve sözleşmeli personel ücretleri ne zaman ödenmeli?

3- E-BİLDİRGE İŞLEMLERİ

 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(APHB) kapsamı ve önemi
 • Kamu kurumu işyerleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenleyecek mi…
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tüm sigortalılar için mi kullanılacak…
 • Bildirge verilme sürelerinde kamu-özel ayrımı var mı?
 • 4/a ve 4/c statüsündeki sigortalılar için hangi belge türleri ile bildirge işlemleri yapılacak?
 • Kamu işyerlerinde fiili hizmet süresi zammı(yıpranma payı) kapsamında olan sigortalılar ve bildirge edilme işlemleri…
 • APHB düzenlenmesinde eksik gün nedenleri ve kodları
 • Eksik gün sebeplerine ilişkin kanıtlayıcı nitelikte belgeler
 • Kanıtlayıcı nitelikte belgeleri SGK’ye gönderme zorunluluğu var mı?
 • SGK bildirge işlemlerinde ters kayıt: Asıl/ek/iptal bildirgeler
 • APHB düzenlenirken belge numarası ve kanun numarası seçeneklerinin önemi
 • Özellikli belge numaraları:02-06-07-19-20-21
 • Bildirgede SPEK alt unsurları ücret ile prim ve ikramiye cinsinden ödemeler bölümlerinin hatalı girilmesinin sonuçları
 • Raporlu işçilerin bildiriminde özellik arz eden durumlar
 • Bildirgede “çalışılmadığına dair bildirim girişi” hangi durumlarda mümkündür ?
 • İşe iade davasını kazanan işçilerin bildirge edilme işlemleri

4-KAMUDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN TAŞERON İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ İŞLEMLER

 • Sosyal ve özlük hakları
 • Yemek mi verilmeli, yemek parası mı ödenmeli
 • Yıllık ücretli izinleri, mazeret izinleri
 • Ücretsiz izin hakları var mı?
 • Ücretlendirmede dikkat çeken hususlar
 • Ücret bordroları hani takvim dönemini kapsamalı…
 • İşçi ücretleri ayın kaçında ödenir?
 • İşçi ücretleri her ayın 14’ünde mi 15’inde mi ödenmeli?
 • İşçi ücretleri ilgili olduğu ayı takip eden ayın 1’inde ödenebilir mi?
 • Hastalık halinde ücretleri tam ödenir mi?
 • Hangi sigorta kolları kapsamında raporlu işçi için ücretler tam ödenir?
 • Bildirge edilme işlemleri

5-EMEKLİLERİN KAMUDA ÇALIŞMASI MÜMKÜN MÜ?

 • Kime emekli denir?
 • Yaşlılık aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı farkı
 • Sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri emekli aylığı mıdır?
 • Harp/Vazife Malüllüğü aylığı
 • 5335 sayılı Kanunun 30.maddesi uygulaması
 • Yaşlılık aylığı alarak çalışmak mümkün mü?
 • Malüllük aylığı alarak çalışmak mümkün mü?
 • Sürekli iş göremezlik gelir alarak çalışmak mümkün mü?

6-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI UYGULAMASI

 • İş kazası ve meslek hastalığının tanımı
 • 5510 ve 6331 sayılı kanunlarda iş kazası
 • İş kazası sayılan haller
 • İş kazasının ilgili kurumlara haber verilmesi
 • Kolluk örgütüne ve SGK’ye süresinde haber vermemenin sonuçları
 • İşçi ve sözleşmeli personelin uğradığı iş kazası hangi kurumlara bildirilir? Bildirme süresi ve süresinde bildirmemenin cezası…
 • Kadrolu devlet memurları hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolu uygulanır mı?
 • İş kazasına uğrayan memura ilişkin hangi kanun uyarınca bildirim yapılmalı? Süresinde bildirim yapılmaz ise para cezası uygulanır mı?
 • Nitelikli hesaplama örnekleri

Eğitmenler: Eğitmen, Öğ. Gör. Dr. Özkan BİLGİLİ (E. SGK Başmüfettişi)

İletişim ve Kayıt:

 

Telefon: 0 232 260 10 01 – Dahili 117-215-458

 

 Web:

http://www.idu.edu.tr/?page_id=3357

E-Posta:

sem@idu.edu.tr

Ücretin Yatırılacağı Hesap:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)
1533-87769481-5005
TR48 0001 0015 3387 7694 8150 05

Katılım ücretlerinin belirtilen hesaba yatırarak, dekontların eğitim tarihinden önceki son iş gününe kadar sem@idu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir.

Önemli Uyarı: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.