Özel Hukuk Bölümü
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN

e – Posta : murat.sahin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004