İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli YL Programı

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programının amaçları:

Üniversitelerin çeşitli lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği alanında lisansüstü eğitim yapma imkanı ve bu yolla İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapabilecek yetişmiş insan gücü açığının kapatılmasına katkıda bulunmaktır.

2012 yılında Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre iş yerleri tehlike derecelerine göre sınıflara ayrılmış, işverenlere risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü getirilmiş ve işyerlerine iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla bu yasa çerçevesinde işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında özel eğitim görmüş elemanlara büyük ölçüde gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Kanunla tanımlanan her kurumun yerine getirme zorunluluğu olan uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Öğrenim süresince öğrencilere verilecek eğitimler sayesinde, İş sağlığı ve güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, bu sorunlara analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, çalışanların sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılmasına katkı sağlayan bilim uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ‘İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde, ‘B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı’ sertifikası sahibi olabileceklerdir.