Yönetim
Üniversite Senatosu
Kuruldaki
Görevi
Adı Soyadı Görevi E-Posta
Başkan Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER Rektör bedriye.tuncsiper@idu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Mustafa KOCAKULAK Rektör Yardımcı V. mustafa.kocakulak@idu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Abdullah KUZU Rektör Yardımcı V. abdullah.kuzu@idu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Cevdet ALPTEKİN KAYALI Hukuk Fak. Dekan V. calptekin.kayali@idu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Adnan Metin KARKIN Güzel Sanatlar Fak. Dekan V. metin.karkin@idu.edu.tr
Üye Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR Sosyal Bilimler Ens. Müd. fserkan.ozdemir@idu.edu.tr
Üye Doç. Dr. Reyhan İRKİN Sağlık Bilimleri Ens. Müd. V reyhan.irkin@idu.edu.tr
Üye Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ Meslek Yüksek Okulu Müd. asli.gunes@idu.edu.tr