Yönetim
Üniversite Senatosu

 

Kuruldaki      
Görevi
     
Adı Soyadı      Görevi      E-Posta
Başkan Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER Rektör bedriye.tuncsiper@idu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Mustafa KOCAKULAK Rektör Yardımcı V. mustafa.kocakulak@idu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Cevdet ALPTEKİN KAYALI       Hukuk Fak. Dekan V. calptekin.kayali@idu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Adnan Metin KARKIN Güzel Sanatlar Fak. Dekan V.       metin.karkin@idu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Abdullah KUZU Eğitim Fak. Dekan V. abdullah.kuzu@idu.edu.tr
Üye Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ Meslek Yüksekokulu Müd. asli.gunes@idu.edu.tr
Üye Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR Sosyal Bilimler Ens. Müd. fserkan.ozdemir@idu.edu.tr
Üye Doç. Dr. Reyhan İRKİN Sağlık Bilimleri Ens. Müd. V reyhan.irkin@idu.edu.tr