Uluslararası İlişkiler Ofisi
Duyurular
  • İzmir Demokrasi Üniversitesi Erasmus Beyannamesini aldı. Haberin devamı için tıklayınız.
  • Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sofuoğlu, Omega-Net (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) isimli COST projesine üye olarak kabul edilmiştir.Projenin ayrıntıları için http://omeganetcohorts.eu/

  • Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılına ilişkin başvurular 4 Ekim 2018 tarihinde başlamıştır. Başvurular 4 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2019-2020 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına; kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil), özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil), üniversitelerin akademik veya idari personeli, üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir.

Detaylı bilgi için https://www.ab.gov.tr/51394.html

  • Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı 2019-2020 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2019-2020 akademik yılı için Avrupa Koleji’nde (College of Europe) burs imkânı sağlanması öngörülmektedir.

2019-2020 akademik yılı burs duyurusu aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 16 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

Avrupa Koleji hakkında ayrıntılı bilgi www.coleurope.eu adresinden edinilebilir.

  • Üniversitemiz, dünyanın önde gelen kanser araştırma merkezlerinden Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi müdür yardımcısı Prof.Dr.Gabriel Lopez Berestein ile “Memorandum of Understanding” karşılıklı işbirliği öğrenci ve personel değişimi ile iki Üniversite ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirme mutabakatı imzalanmıştır (Haber görseli için tıklayınız).
  • International Vision University, International University of Sarajevo gibi yabancı üniversitelerinde paydaş olduğu Macaristanda düzenlenen “ICEB 2018 Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresinde paydaş üniversite olarak yer almıştır (Haber detayı için http://icebconference.org/ ).