Enstitümüz
Tanıtım

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2809 sayılı Kanuna Ek madde 170 in eklenmesi ile 20/08/2016 tarihinde kurulmuş ve 07/09/2016 tarihinde 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Madde 170 ile Üniversitemizin bünyesinde kurulan birimler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne de yer verilmiştir.

 

Enstitümüz, 6 anabilim dalı bünyesinde, 4 tezsiz yüksek lisans, 7 tezli yüksek lisans, 2 doktora olmak üzere toplam 13 programda eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

Hali hazırda aktif olan programlarımız şunlardır:

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ
FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM
MUHASEBE VE FİNANSMAN
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
MALİYE
MUHASEBE VE FİNANSMAN
MÜZİK BİLİMLERİ
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞLETME
 

 

DOKTORA PROGRAMLARIMIZ
İKTİSAT
İŞLETME

 

Tezsiz yüksek lisans programlarının azami süresi 3, tezli yüksek lisans programlarının ise 6 yarıyıldır. Doktora programlarında azami süre ise 12 yarıyıl olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim-Öğretim faaliyetlerimiz Rektörlük Binası giriş katında devam etmektedir.