İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2018-2019 Güz dönemi için öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Bölümün eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Bölüm derslerini içeren 4 senelik ders planına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:AMAÇ:

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün amacı, 21. yüzyılda iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri işletme ve yönetim alanlarındaki işlevlere ve sorunların çözümüne uygulayabilecek insan gücü yetiştirmektir. Yönetim ve örgüt psikoloji alanında verilen dersler ile de insan ve organizasyon yönetimi konusunda uzman kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca programı tamamlayan öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini anlayabilme becerisi kazandırmaktır.

KARİYER OLANAKLARI:

Bölüm mezunları, işletme ve teknoloji yönetimi alanlarında edindikleri ileri düzey bilgi ve becerileri ile bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum ve kuruluşlarda, bankacılık, sağlık, turizm,  lojistik, medya, sosyal medya ve iletişim gibi kısaca bilgi teknolojilerinden yararlanılan ulusal ve uluslararası şirketlerde, özellikle e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım geliştirme süreçleri yönetimi, veri madenciliği, bulut bilişim teknolojileri, sistem yönetimi, iş analizi ve proje yönetimi gibi alanlarda, sistem analisti ve tasarımcısı, iş analisti, iş zekası uzmanı, kurumsal kaynak planlaması uzmanı, yazılım geliştirici, veri tabanı analisti, veri tabanı uzmanı, ağ sistemleri uzmanı, veri bilimci, satış pazarlama uzmanı/yöneticisi, iş geliştirme uzmanı/geliştiricisi, proje yöneticisi, finans uzmanı/yöneticisi ve insan kaynakları uzmanı/yöneticisi gibi çeşitli görev ve pozisyonlarda rahatlıkla iş bulabilmektedirler.