İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018-2019 dönemi için öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm eğitim dili İngilizce ve eğitim süresi 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Bölüm derslerini içeren ders planına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:AMAÇ:

Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içindeki başta devletler olmak üzere aktörlerin, diğer devletlerle, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar, uluslar-üstü aktörler ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini devletlerin ve yerel yönetimlerin işleyişinden uluslararası sorunlara, ulusal siyasetten dünya politikasına, kültürel etkileşimlerden ekonomik krizlerin siyasi ve toplumsal sonuçlarına kadar pek çok konuyu ele alır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, iktisadi, siyasi ve sosyal gelişmelerden diplomatik ilişkilere ve bu ilişkilerin tarihsel süreçlerine kadar birçok gelişmeyi siyaset biliminin temel ilkeleriyle analiz edebilen, dış ve iç politika hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ilişkilerde kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlara hâkim, alanında uzmanlaşmış, analitik düşünebilen, ülkemizin rekabet ve temsil gücünü artırabilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

KARİYER OLANAKLARI:

Uluslararası İlişkiler bölümü mezunlarının kamuda en fazla ilgi gösterdiği alanların başında, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Meslek Memurluğu ile Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu gelmektedir. Bu memurluklar Büyükelçi, Başkonsolos, Konsolos, Başkâtip gibi ülkemizi yurt dışında temsil eden önemli devlet memurlarının yetiştiği birimlerdir.

Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları, yurt içinde de saygın kamu hizmetlerine gelebilmektedirler. Özellikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaymakamlık Valilik gibi mesleklerin sınavlarında başarılı olmak kaydıyla Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları bu görevlere atanabilmektedir.  Bunun yanında, Avrupa Birliği Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kalkınma Ajansları gibi kurumlar Uluslararası İlişkiler disiplini ve eğitimi ile yetişmiş devlet memurlarını istihdam etmektedir.

Kamu kurumları dışında lojistik, bankacılık, uluslararası ticaret alanlarında faaliyet gösteren özel sektör firmaları da uluslararası ilişkiler eğitimi almış kişileri istihdam etmektedir. Uluslararası İlişkiler bölümünde uluslararası siyaset, dış politika, siyaset bilimi, dış politika analizi gibi konularda eğitim almış mezunlar ayrıca önemi gün geçtikçe artan düşünce kuruluşlarında da araştırmacı olarak çalışma imkânına sahiptir. Uluslararası düzeyde ise bölüm mezunları Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan uluslararası örgütlerin yanı sıra Avrupa Birliği, Türk Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı vb. gibi sayısız uluslararası örgütte çalışma imkânına sahiptirler.