İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2018-2019 Güz döneminde öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm eğitim dili İngilizce ve eğitim süresi 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Bölüm derslerini içeren 4 yıllık ders planına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:Amaç:

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün amacı, birbiri ile yakın ilişki içerisinde olan siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yetkinlik sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları:

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, ilgili disiplin içerisindeki kavramlara yetkin olmakla beraber, karar alma ve politika geliştirme süreçlerini de öğrenirler. Bölüm mezunları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derecesini kamu ve özel sektörde birçok alanda kullanabilirler. İç İşleri, Dış İşleri, Hazine ve Maliye bakanlıkları gibi kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerin değişik birimlerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilirler. Özel sektörde ise; finans kurumlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde ve bankalarda yönetici pozisyonlarında yer alabilirler. Bölüm mezunları ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini takip ederek akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler.