İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü

Maliye Bölümü 2018-2019 Güz dönemi için öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Bölüm eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Bölüm derslerini içeren 4 senelik ders planına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

 

Ders Planları İçin Tıklayınız.

Akademik Kadro İçin Tıklayınız.

 

Amaç:

 

Küreselleşen dünyada kamu maliyesinin yönetimi ve denetimi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde giderek daha teknik ve karmaşık hale gelmektedir. Bu değişimle birlikte özel ve kamu sektörlerinde mali olayları (vergilendirme, kamu harcamalarının, devlet borçlanması, bütçeleme gibi) analiz ederek politikalar üretecek ve bu konulardaki sorunları çözümleyecek insanlara duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu nedenle bölümümüzün amacı; evrensel değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi ön planda tutan ve bilimsel araştırma yapabilme kapasitesini geliştiren; özel sektör ve kamu sektörünün ulusal ve uluslararası kamu maliyesi/mali olaylar konularında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip olan mezunlar yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları:

 

Bölümümüzün ders müfredatı ulusal ve uluslararası düzeydeki kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulmalarını kolaylaştıracak şekilde, başta kamu maliyesine özgü dersler olmak üzere; hukuk, yönetim, muhasebe ve ekonomi ağırlıklı derslerden oluşmaktadır. Maliye programı mezunlarının unvanları çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışan mezunlar hem denetleme hem de uygulama görevlerinde bulunabilmektedir. Bölüm mezunları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli koşulları sağlamak kaydıyla; müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük, iç denetçilik ve uzmanlık görevlerinde istihdam edilebilirler. Maliye Bakanlığında vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, devlet gelir uzmanlığı ve bütçe uzmanlığı maliye bölümü mezunların istihdam oranın yüksek olduğu mesleklerdir. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, gelir uzmanı, vergi dairesi memurlarıdır. Maliye mezunları; yerel yönetimlerin ve bunların kurumuş olduğu işletmelerin ilgili servislerinde de görev alabilmektedir. Mezunlar İçişleri Bakanlığında kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hâkimlik, vergi hâkimliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında müfettişlik, kontrolörlük, uzmanlık ve gümrük muayene memurluğu, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda uzmanlık, kalkınma ajanslarında uzmanlık ve iç denetçilik, kamu ve özel bankalarda uzmanlık ve müfettişlik, kamu ve özel kuruluşların tüm teftiş ve denetim birimlerinde; iç denetçilik, müfettişlik, kontrolörlük, uzmanlık, yeminli murakıplık, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler. Maliye mezunları üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilir ve akademik kariyer yapabilirler. Özel sektörde serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, gümrük müşaviri gibi unvanlar altında çalışabilirler. Mezunlar, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedir.

 

 

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR

Tel: +90 232 260 1001 (pbx)

Faks: +90 232 260 1004

E-Posta: iletisim@idu.edu.tr