Özel Hukuk Bölümü
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Bengül KAVLAK

e – Posta : bengul.kavlak@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004