Özel Hukuk Bölümü
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU

e – Posta : ayca.izmirlioglu@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004