Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Berna DİRİM METE (Dekan V.)

e – Posta : berna.dirim@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
     
Faks : +90 232 260 1004
 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Merve GÜRSOY BULUT (Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı V.)

e – Posta : merve.gursoy@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
     
Faks : +90 232 260 1004