Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep SOFUOĞLU

e – Posta : zeynep.sofuoglu@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004