Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

e – Posta : mustafa.ozturk@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Dr. Öğr. Üyesi Funda ADITATAR

e – Posta : funda.aditatar@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004