Sosyoloji Bölümü
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Meral SALMAN YIKMIŞ

e – Posta : meral.salman@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004