Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Elem KOCAÇAL GÜLER

e – Posta : elem.kocacalguler@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (Dahili:403)
Faks : +90 232 260 1004