Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özüm ERKİN (Bölüm Başkanı V.)

e – Posta : ozum.erkin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (Dahili:403)
Faks : +90 232 260 1004