Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zeynep Gülden SÖNMEZ TAMER

e – Posta : zgulden.tamer@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Dr. Öğr. Üyesi Müge KARAKAYALI

e – Posta : muge.karakayali@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004