Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisansüstü Programlar

Tezli Yüksek Lisans Programları

 

 • Muhasebe ve Finansman
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme
 • İktisat
 • Maliye
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • İngiliz Dili Eğitimi
 • Tarih
 • Arkeoloji
 • Sosyoloji
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Müzik Bilimleri
 • Kadın ve Aile Çalışmaları
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Eğitim Yönetimi

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 

 • Yerel Yönetimler Maliyesi
 • Muhasebe ve Finansman
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Yöneticiler için İşletme
 • Finansal Raporlama ve Denetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Uluslararası İktisat ve Ticaret Politikası
 • Eğitim Yönetimi

 

Doktora Programları

 

 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • İşletme
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • İktisat