Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Sayın Katılımcı;
Bu anket; Paydaşlarımızın Üniversitemizden beklentilerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Aşağıdaki her soru için verilen 5 seçenekten birini işaretleyiniz. Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.