Personel Memnuniyet Anket
İzmir Demokrasi Üniversitesinin Değerli Akademik ve İdari Personeli,
Bu anketin amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi çalışanlarının memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Bireysel yanıtlarınız tamamen gizli kalacak ve elde edilen veriler toplu olarak değerlendirilecektir. Anket sonuçları sadece, stratejik plan ve üniversite yönetiminin politikalarına yansıtılması, yönetimin sunduğu hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Ayrıca, anketten elde edilecek sonuçlar raporlanarak sizlerle paylaşılacaktır. Lütfen sizin için en uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz