Arkeoloji Bölümü
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Özden ÜRKMEZ

e – Posta : ozden.urkmez@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Dr.Öğr.Üyesi Feyzullah Şahin

e – Posta : feyzullah.sahin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004