Arkeoloji Bölümü
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Erim KONAKÇI

e – Posta : erim.konakci@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004