Sosyoloji Bölümü
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Hülya YÜKSEL

e – Posta : hulya.yuksel@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004