Klinik Bilimler Bölümü
Ortodonti Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Betül YÜZBAŞIOĞLU ERTUĞRUL (Anabilim Dalı Başkanı V.)

e – Posta : betul.yuzbasioglu@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004