Sosyoloji Bölümü
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Seçil ÖZDEMİR METLİOĞLU

e – Posta : secil.ozdemir@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004