Matematik Bölümü (İngilizce)
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Berrak ÖZGÜR

e – Posta : berrak.ozgur@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004