Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü

 

Hakkında

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini bölüme kabul etmiştir. Sosyoloji bölümü, öğrencilerin, toplum, toplumsal yapı ve bu konuyla ilgili değişme ve gelişme süreçlerini, insan davranışlarının toplumsal nedenlerini ve sonuçlarını, grup, örgüt ve kurum yapılarını bilimsel ve eleştirel şekilde inceleyebilmeleri için gerekli donanımı edinmelerine yardımcı olur. Lisans düzeyinde eğitim verecek olan bölüm, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar: Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyal Yapı ve Değişme anabilim dalıdır.

 

Misyonumuz

 

Sosyoloji bölümü ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, güncel bilgi ve becerilerle donanmış, yaratıcı, araştırmacı, eleştirel bakış açısına sahip, analitik düşünebilen,   takım olarak çalışabilen, toplumun sorunlarının farkında ve onları çözebilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

 

Vizyonumuz

 

Akademik anlamda, nitelikli bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olmaktır. İletişim ve bilişim alanlarındaki teknolojik gelişmeler, çalışma koşullarında ve iş yaşamının talep ettiği insan niteliklerinde de değişikliklere yol açmaktadır. Sosyologların ülkemizin ve dünyanın sorun ve gereksinimlerine duyarlı, çözüm odaklı, disiplinler arası, çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde yetişmeleri ve çağın ihtiyaçlarına yanıt vermeleri beklenmektedir. Bu çerçevede öğrencilere, bilimsel araştırma ve uygulama becerisi kazandırarak, 21. Yüzyılın gerekleri çerçevesinde hem yerel hem de küresel dünyayı ve toplumsal değişmeleri kavrayıp, gerekli sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaları beklenmektedir.

 

Kazanılan Dereceler

 

Sosyoloji lisans derecesi (Sosyolog)

 

İş Olanakları

 

Öğrenciler, pedagojik formasyon sertifikası aldıkları takdirde, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki liselerde ve özel okullarda öğretmen olabilmektedir. Sosyoloji bölümü mezunları özel ve devlet okullarında öğretmenlik ve rehber öğretmenlik yapabilmenin yanında çok geniş bir yelpazede çeşitli kuruluş ve alanlarda (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, TÜİK, Medya Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri) sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı, değerlendirici, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, öğrenciler lisans üstü eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilmektedirler.


 


Sosyoloji Bölümü bünyesinde yer alan Anabilim Dalları: