Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacaktır. Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dallarının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir eğitim programını takip eder. Arkeoloji Bölümü evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Vizyonumuz, araştırmacı, sorgulayan, projeler üretip, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştiren, kültür mirasının korunması ve tanıtılması hususunda çalışmalar yürüten bir arkeoloji bölümü olmaktır.

Bölümümüzde eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler arkeolog ünvanını almaya hak kazanırlar. Arkeoloji Bölümü mezunları, arkeolojik kazı ve araştırma projelerinde, altyapı, ulaşım ve enerji projelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, kamu yada özel arkeoloji ve sanat müzelerinde, turizm sektöründe, yerel yönetimlerde ve lisansüstü eğitimlerini takiben de üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.

 

 

 

 

 

Arkeoloji Bölümü bünyesinde yer alan Anabilim Dalları: