İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 2018-2019 dönemi için öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Bölüm derslerini içeren 4 senelik ders planına ve bölümün akademik personellerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:AMAÇ:

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünün amacı, günümüzde rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynak olan “insan kaynağı” ile ilgili tüm süreçleri en doğru şekilde yönetmek için işletmelerde anlayış ve altyapı oluşturacak insan kaynakları çalışanları yetiştirmektir. Bölümde teorik derslerin yanında özellikle uygulamaya yönelik dersler ve öğrencilerin çalışmak istedikleri alan ile ilgili kendilerini geliştirebilecekleri staj uygulamaları yer almaktadır.

KARİYER OLANAKLARI:

Bölüm mezunları kamu sektöründe başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere diğer Bakanlıklarda, SGK ve İŞKUR gibi sosyal güvenlik kuruluşlarında, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerde müfettiş, denetçi, kontrolör, uzman, denetmen, kaymakam ve idari hâkim gibi kariyer mesleklerde istihdam edilebilirler. Özel sektörde ise; insan kaynakları, personel ve çalışma ilişkileri gibi bölümlerde işe alım, eğitim, tahakkuk, özlük, performans yönetimi, kariyer ve yetenek yönetimi gibi süreçlerde çalışma imkânına sahip olabilirler.

Öte yandan, bağımsız olarak da; insan kaynakları danışmanlığı, sosyal güvenlik danışmanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliği gibi faaliyetler yürütebilirler. Bölüm mezunları ayrıca, fakültemizin diğer bölümleri olan İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarının çalıştığı diğer alanlarda da iş bulabilme imkânına sahiptirler.