Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine 2018-2019 güz yarıyılında başlamıştır. Bölümümüz eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır.

 

BÖLÜMÜN AMACI

 

• Türkiye ve dünya uluslararası standartlarda nitelikli inşaat mühendisleri yetiştirmektir. Bölümümüz mezunları özel sektör ağırlıklı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardaki inşaat mühendisliği projelerinin hem tasarım hem uygulama aşamalarında, özellikle yapı alanındaki inşaat mühendisliği projelerinde , yurtdışındaki projelerde görev alabilecek, lisansüstü eğitimde başarılı olabilecek nitelikte olması amaçlanmaktadır. Türkiye ve dünya mühendislik gelişimine yönelik akademik çalışmalar yapılması ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçların inşaat mühendisliği sektörüne katkı sağlaması programın öncelikleri arasında olacaktır. Ayrıca;
• Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, onları başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak
• Hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği temel İnşaat Mühendisliği bilgi ve becerilerine sahip,
• Bu bilgi ve becerileri pratiğe aktararak mühendislik problemlerini sistematik bir yaklaşımla ele alan ve çözen,
• Kendine güvenen, girişimci, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın ve etik değerlere saygılı,
• Sürekli kendini yenileyerek çağın sorunlarına duyarlı, bilgili, yetenekli ve çağdaş İnşaat Mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.