Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Emine ADALI (Anabilim Dalı Başkanı V.)

e – Posta : emine.adali@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004