Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri mühendisliği, kaynakların (insan, ham madde, makine, para gibi ) en iyi şekilde kullanılarak üretim maliyetlerini düşürecek ve şirket karlılığını arttıracak en iyi sonucu elde etmeyi amaçlayan bilim dalıdır.

Endüstri Mühendisliği Bölümünün amacı Türkiye ve dünya uluslararası standartlarda nitelikli Endüstri mühendisleri yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olanlar üretim ve ticaret faaliyetinde bulunan kuruluşlarda mühendis ve yönetici olarak çalışabilme imkânlarına sahip olacaklardır. Ayrıca, bölümümüzden mezun olanlar sanayide tek başlarına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitimlerini almış olacak, böylece sanayide çıkan sorunları hızlı bir şekilde çözme becerilerine sahip olacaklardır.