Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLMEZ (Dekan Yardımcısı V.)

e – Posta : hakan.gulmez@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004