Daire Başkanlığımız
Hakkımızda

Daire Başkanlığımız 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 46. ve 47. maddeleri uyarıncakurulmuş olup, 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Amacımız başta tüm Öğrencilerimiz olmak üzere Üniversite çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, çağın gereklerine uygun olarak beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetleri sunmaktır.