Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDÜSEM)
Yönetim

İDÜSEM Müdür V.

 

Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR

e – Posta : fserkan.ozdemir@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 611)
Faks : +90 232 260 1004

 

İDÜSEM Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KOCAKULAK

e – Posta : mustafa.kocakulak@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 428)
Faks : +90 232 260 1004

Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR

e – Posta : fserkan.ozdemir@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 611)
Faks : +90 232 260 1004

Doç. Dr. Reyhan İRKİN

e – Posta : reyhan.irkin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

İDÜSEM Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KUZU

 

e – Posta : abdullah.kuzu@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Prof. Dr. Gaye BİROL

e – Posta : gaye.birol@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Doç. Dr. Murat Emre KARTAL

e – Posta : murat.kartal@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 417)
Faks : +90 232 260 1004