Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademik Personel (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Doç.Dr. Reyhan İRKİN

e – Posta : reyhan.irkin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004
Prof.Dr. Can DUMAN
(Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

e – Posta : can.duman@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004
Dr.Öğr.Üyesi Müge KARAKAYALI 
(Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

e – Posta : muge.karakayali@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004
Dr.Öğr.Üyesi Nesil GÖREN ATALAY
e – Posta
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004