Müzik Bölümü
Akademik Personel
Prof.Dr. Metin KARKIN (Dekan V.)

e – Posta : metin.karkin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Prof.Dr. Ilgım KILIÇ TAPU

e – Posta : ilgim.kilic@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Dr.Öğr.Üyesi Ozan EROY

e – Posta : ozan.eroy@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004
Dr.Öğr.Üyesi Pınar ŞAHİN

e – Posta : pinar.sahin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004