Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

 

Makine Mühendisliği Bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine 2018-2019 güz yarıyılında başlayacaktır. Bölümümüz eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır.

 

BÖLÜMÜN AMACI,

Türkiye ve dünya uluslararası standartlarda nitelikli makine mühendisleri yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olanlar makine üretimi ve ticaret faliyetinde bulunan kuruluşlarda diğer fabrika ve kuruluşlarda mühendis ve ayrıca yöneticisi olarak çalışabilme imkânlarına sahip olacaklardır. Bölümden mezun olanlar sanayide tek başlarına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitimlerini almış olacak, böylece sanayide çıkan sorunları daha hızlı çözme becerilerine sahip olacaklardır. Ayrıca, 2018-2019 güz dönemi için lisansüstü eğitim programının açılması planlanmakta ve alanla ilgili ihtiyaç duyulan akademik personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye ve dünya mühendislik gelişimine yönelik akademik çalışmalar yapılması ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçların makine mühendisliği sektörüne katkı sağlaması programın öncelikleri arasında olacaktır. Ayrıca;

  • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Makine Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, onları başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak
  • Hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği temel Makine Mühendisliği bilgi ve becerilerine sahip,
  • Bu bilgi ve becerileri pratiğe aktararak mühendislik problemlerini sistematik bir yaklaşımla ele alan ve çözen,
  • Kendine güvenen, girişimci, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın ve etik değerlere saygılı,
  • Sürekli kendini yenileyerek çağın sorunlarına duyarlı, bilgili, yetenekli ve çağdaş Makine Mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

 

Akademik Personel