Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine 2018-2019 yarıyılında başlamış olup, eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüzde birçok mühendislik fakültesinde uygulanmaya başlayan 7+1 uygulamalı eğitim modeli uygulanmaktadır. Uygulamış olduğumuz eğitim ile öğrenciyken alınan uygulamalı eğitim, staj ve iş tecrübesi mezunlarımızı alanınızda her anlamda donanımlı kılmaktadır. Proje ağırlıklı öğrenme temeli model anlayışımız içinde yer almaktadır. Bu bağlamda 1. Sınıftan itibaren her yıl için Mühendisliği Projelendirme dersleri yer almaktadır. Ders programlarımız ve içerikleri Türkiye’de öncü birçok sanayi kuruluşunun görüşü alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilerimize, 10. Kalkınma planına uygun hazırlanmış bir eğitim anlayışı sağlanmaktadır. Bu bağlamda sanayicinin ve devletin iş olanaklarına yakın bir yaklaşım belirlenmiştir. Bölümümüzde Girişimcilik en önemli hedeflerden biri olup, Girişimcilik dersi zorunludur. Her öğrenci girişimcilik dersini başarıyla geçmeden mezun olamamaktadır. IDU Makine Mühendisliğini okurken, sizin yapmanız gereken tek şey eğitiminize odaklanmak ve bölümünüzü başarıyla bitirmek olacaktır.

 

BÖLÜMÜN AMACI,

Türkiye ve dünya uluslararası standartlarda nitelikli makine mühendisleri yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olanlar makine üretimi ve ticaret faaliyetinde bulunan kuruluşlarda diğer fabrika ve kuruluşlarda mühendis ve ayrıca yöneticisi olarak çalışabilme imkânlarına sahip olacaklardır. Bölümden mezun olanlar sanayide tek başlarına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitimlerini almış olacak, böylece sanayide çıkan sorunları daha hızlı çözme becerilerine sahip olacaklardır. Bölümümüzde;

  • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Makine Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, onları başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak
  • Hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği temel Makine Mühendisliği bilgi ve becerilerine sahip,
  • Bu bilgi ve becerileri pratiğe aktararak mühendislik problemlerini sistematik bir yaklaşımla ele alan ve çözen,
  • Kendine güvenen, girişimci, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın ve etik değerlere saygılı,
  • Sürekli kendini yenileyerek çağın sorunlarına duyarlı, bilgili, yetenekli ve çağdaş Makine Mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.