Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Ölçme ve Değerlendirme olmak üzere 4 ayrı anabilim dalından oluşmaktadır.

Amaçlar

Eğitim Bilimleri bölümü olarak; evrensel ve etik değerler ışığında, bilim ve teknolojinin ilkelerine bağlı kalarak öğretim, araştırma, toplum hizmetleri sunmak, araştırmacı, girişimci, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, özgüvenli, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, mesleki açıdan öncülük edebilecek yaşam boyu öğrenme becerileri gelişmiş, yüksek nitelikli öğretmenler yetiştiren bir bölüm olmak ve eğitim politikalarının oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkili olan, üstün nitelikli, çağdaş, uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca bölüm, üniversite mezunu olup da öğretmenlik sertifikası almak isteyenler için, program düzenlemek ve uygulamak; eğitim araştırmaları yapmak; eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

 

Akademik Personel

 

Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan Anabilim Dalları:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

 

İletişim

Görevi

Adı Soyadı

Tel

E-Posta

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şükran TOK

0232 260 1001

sukran.tok@idu.edu.tr