Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü, 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacaktır. Eğitim Bilimleri Bölümünün temel işlevi; eğitim bilimleri alanında lisans eğitimi vermek, Eğitim Fakültesi bünyesindeki lisans programlarının öğretmenlik meslek derslerini yürütmek, farklı öğretim kademelerindeki eğitim kurumlarında çalışan yönetici ve öğretmenler için hizmetiçi eğitim programları uygulamak ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır.

 

Akademik Personel

 

Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan Anabilim Dalları:

 

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı