Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri  Enstitüsü de sınavlar aşağıda belirtilen program çerçevesinde yapılacaktır.

                  

 

Sınav Türü       Ödev Proje Teslim Tarihi
Ara Sınav  01-06 Haziran 2020 
Mazeret Sınavı08- 26 Haziran 2020
Final Sınavı  29 Haziran -10 Temmuz 2020