Araştırma ve Uygulama Merkezleri
Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 12.11.2018 tarihli ve 30593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içinde Türkçe dil eğitimi faaliyetlerine başlamıştır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDÜ-DİLMER), öncelikli olarak T.C. vatandaşları ile yabancılara Türkçe dil eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır.

İDÜ-DİLMER’de T.C. vatandaşları ile yabancılara Türkçe dil eğitimi, alanlarında uzman öğretim elemanları tarafından derslik ortamında yüz yüze veya dijital ortamda çevrimiçi (online) olarak 5-20 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

İDÜ-DİLMER’de Avrupa Dil Portfolyosuna (ADP) uygun olarak A1, A2, B1, B2, C1 düzeyi Türkçe dil eğitimi verilir.

 

Web Sitesi: http://idudilmer.idu.edu.tr/