Lisansüstü Programlar
Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli YL Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Mikrobiyoloji yüksek lisans programına başvuran adayların bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ve immünoloji gibi mikrobiyolojinin çeşitli alanlarında teorik-pratik bilgi edinmeleri ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmaları sağlanacaktır. Ayrıca mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda adayların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın süresi iki yarıyıl ders ve iki yarı yıl tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır.

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı Hedefleri

Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Veterinerlik Fakültesi mezunlarının tıbbi mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yapmalarıyla farklı bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.

Mikrobiyoloji yüksek lisansı eğitimi ile mikrobiyoloji alanında temel ve güncel laboratuvar bilgisine sahip,  analiz-sentez yapma kabiliyeti olan, değerlendirme veri toplama ve bilimsel metodlar konusunda yetkin elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlar yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenmeli, mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilmeli ve teknolojiden etkin biçimde yararlanmalıdır.

Bu program ile, adaylara mikrobiyoloji alanında gerekli bilgi ve beceriyi sağlama yanında bağımsız düşünebilme yeteneği ile alanında özgün çalışmalar planlayabilen, sonuçlandırabilen ve bu verileri toplumun hizmetine sunan unsurlarında kazandırılması da sağlanacaktır.

 

İş Olanakları

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programını tamamlayanlar; sağlık sektöründe, ilaç üretiminde, ilaç araştırmalarında, tanı amaçlı ürün satış firmalarında ve sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca doktoraya devam eden mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanakları  bulabileceklerdir.